PRIVACYVERKLARING

Bij de Doula Academie hechten wij veel waarde aan de privacy van onze website gebruikers. Er zijn een aantal kernwaarden geformuleerd welke wij in acht nemen om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen:

  • Informeren: wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  • Verzameling beperken: wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jouw gebruikte diensten.
  • Geen marketing op basis van persoonsgegevens: wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
  • Jouw gegevens blijven bij ons: wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
  • Beveiligen: wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Wij respecteren jouw wettelijke rechten: op basis van de wet heb je verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij je daarover.

Doula Academie, gevestigd aan de Kloosterdijk, 1141PJ, Monnickendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Maartje Bruning is de functionaris gegevensbescherming van Doulaacademie.nl. Zij is te bereiken via maartje@doulaacademie.nl of het antwoordformulier op deze site.

(Bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens die wij verwerken

Doulaacademie.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of email. Wij verwerken je voor- en/of achternaam, je bedrijfsnaam, je email adres en je telefoon nummer. Deze informatie is eventueel aangevuld met je ervaring en/of doula opleiding.

Doulaacademie.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders en/of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker met zekerheid ouder dan 16 jaar is. Als je als ouder/voogd overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via maartje@motherme.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Doulaacademie.nl verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Tevens worden je gegevens verwerkt op je eventueel te behalen Doula Academie certificaat.

Geautomatiseerde besluitvorming en hoe lang we je gegevens bewaren en/of delen met derden

Doulaacademie.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Doulaacademie.nl) tussen zit. Doulaacadamie.nl gebruikt de volgende computer programma’s of systemen : wagtail en outlook.

Doulaacademie.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alleen na jouw toestemming zullen je gegevens worden opgenomen in een alumni bestand na het volgen van de opleiding en/of het behalen van je certificaat. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende categorieën van persoonsgegevens (personalia, email adres, telefoon nummer): 1-2 weken om reactie te geven.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Doulaacademie.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kan zelf ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doulaacademie.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maartje@motherme.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Doulaacademie.nl wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Doulaacademie.nl via maartje@motherme.nl

Doulaacademie.nl behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen, wanneer dat zo uitkomt. Wij raden je dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen.