Zie jij dat je als doula het verschil zou kunnen maken?

Een bevalling is voor jou een kans, geen risico. Zowel thuis als in het ziekenhuis. Jij kan vrouwen en hun partner het vertrouwen geven in het geboorteproces.

Doula Academie strong women meme

Een Academie Doula streeft te allen tijde naar het vormen van een positieve samenwerking tussen cliënt, haarzelf en andere geboorte professionals en zal haar vak met aandacht voor een ieders belang uitvoeren. Ze streeft ernaar onafhankelijk, onpartijdig en up to date te blijven en met open blik te kijken naar nieuwe ontwikkelingen op obstetrisch gebied. Een Academie Doula is trots op haar vak, haar continue ontwikkeling en certificering. Zij maakt het verschil duidelijk tussen verloskundige- en doula handelingen en ontzorgt eenieder die haar inhuurt.

Academie Doula’s respecteren huisregels (zowel thuis als in het ziekenhuis), kennen en erkennen ieders medische verantwoordelijkheid en handelen binnen de mogelijke ruimte. Een Academie Doula weet waar de grenzen van een protocol liggen en waar er mogelijk ruimte is voor een andere benadering als haar cliënte dat wenst. Zij streeft naar een onbevooroordeelde en belangeloze informatie voorziening naar haar cliënten.

Sinds 2023 is de Geboorte Doula opleiding erkend door de NBvD, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's. Dat betekent dat de opleiding extra gecontroleerd wordt door deze beroepsvereniging en dat de Geboorte Doula's die gecertificeerd worden door de Doula Academie direct voldoen aan de voorwaarden voor een volwaardig lidmaatschap bij de NBvD.

Daarnaast zijn sinds mei 2024 alle opleidingen aan de Doula Academie CRKBO geregistreerd dus jij bent zeker van een hoge kwaliteit van onderwijs, vrijgesteld van BTW.

CRKBO_Instelling

De leerdoelen en eindkwalificaties van een Academie Doula beschrijven de kennis die de Academie Doula’s bezitten nadat ze de opleiding hebben afgerond, zijn getoetst, hun studentenportfolio voldoende is bevonden en het (schriftelijk) examen hebben behaald.

Kernwaarden zijn het opdoen / opbouwen van:

  1. Obstetrische-, evidence based- en klinische basiskennis
  2. Holistische, aanvullende doula kennis (niet per definitie evidence based)
  3. Praktische vaardigheden op elke (verloskundige en postpartum) werkvloer
  4. Professionele bedrijfsvoering als ZZP geboortezorg ondernemer
  5. Fysiologische kennis (zowel pre-nataal als postpartum)
  6. Complementaire technieken (zowel pre-nataal als postpartum)
  7. Bekwaamheid bij inzet van hulpmiddelen en doorverwijzen
mama draden epiduraal TENS
Weet welke draad waar voor dient
doula Maartje met bal
Herkenbaar aanwezig zijn op de werkvloer

De Academie doula’s zijn herkenbaar aan hun duidelijk zichtbare badge. De Academie Doula heeft een algemeen hygiënisch voorkomen en streeft naar een professionele uitstraling. Zij heeft respect voor de hygiëne protocollen die gelden op de beval-lokatie en houdt hier rekening mee. Zij heeft kennis van de meest recente protocollen, werkt belangeloos en onbevooroordeeld samen met alle zorgverleners en is aantoonbaar professioneel aanwezig, zowel offline als online.

Een Academie Doula wordt gedurende haar lidmaatschap (van tenminste 2 jaar) aan de Doula Academie continu bijgeschoold en hangt het principe van 'de eeuwige student' aan. Zij staat open voor nieuwe, aanvullende kennis en is nooit klaar met leren.

Curriculum van de Doula Academie

De Klinische Kennis Training bestaat uit drie modules (2 t/m 4). Aan bod komen onder meer obstetrie en protocollen, trauma, (borst) voeding, complicaties & interventies, communicatie en pathologie. De live lesdagen volg je in Monnickendam op onze prachtige leslokatie aan het water. De online lesdagen volg je thuis, in je luie stoel naar eigen inzicht en planning. Maar wel voorafgaand aan de live lesdagen!

Je kan iedere module ook los volgen. Maar als je een lidmaatschap wil aangaan bij de Doula Academie volg je tenminste module 2 t/m 4 als je al ervaren doula bent of je volgt alle modules 1 t/m 5 als je beginnend doula bent. Voel je welkom!

We zien graag dat jij je blijft ontwikkelen en verdieping zoekt als doula. Je volgt idealiter jaarlijks een cursus op een gebied waar jij meer verdieping op behoeft. Dit is op aanraden van de Doula Academie, maar niet verplicht. De Doula Academie zal actief een training-agenda met haar studenten delen zodat je weet wat er te leren valt en binnen welke discipline. Ook ontwikkelt de Doula Academie een eigen cursus aanbod waar onze Academie Doula's 10% korting op krijgen!