Voel je zeker genoeg om alle soorten bevallingen te kunnen begeleiden

Een beval plan is een intentie verklaring van je cliënt. Leer hoe je als doula sterk staat gedurende allerlei verschillende geboorte uitkomsten. Voorál als het niet volgens plan verloopt.

De Doula Academie bereidt alle type doula’s voor om alle mogelijke bevallingen én de postpartum periode goed te begeleiden.

Zowel in het ziekenhuis als thuis kun je als doula het verschil maken door angst weg te nemen en de moeder bij te staan met kennis van zaken.

Transformeer jouw ervaring en wees de vrouw die jij bij jouw bevalling zou willen/ had willen hebben.

DBKF4278 kopie.jpg
Leer naadloos samenwerken met je zwangere cliënte, haar partner en de zorgverlener

De Doula Academie:

  • maakt je wegwijs in de huidige klinische protocollen
  • geeft je inzicht in verschillende communicatie vormen
  • bereidt je maximaal voor op alle mogelijke scenario’s in het werkveld
  • vergroot je kennis van pathologie waardoor je meer begrip krijgt voor fysiologie
  • maakt een thuisbevalmentaliteit mogelijk in elke setting
  • is een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling en dus BTW vrij
kind in handen ouders ziekenhuis achtergrond
Leer aanstaande ouders volledig vertrouwen te hebben in hun bevalling, waar die dan ook plaatsvindt

De Doula Academie is ervan overtuigd dat kennis van pathologie leidt tot meer begrip van fysiologie.

Vanaf september 2024 onderwijst de Doula Academie een gloednieuwe versie van haar geboorte doula opleiding. De Academie Doula opleiding zal op HBO niveau in een hybride onderwijsvorm worden gegeven door een arts, een gynaecologe, een lactatiekundige en ex-verloskundige, een rouw- & trauma specialist, een orthomoleculair specialist en verschillende, zeer ervaren doula's.

Ik maak van mijn passie mijn beroep en word Academie Doula

De Doula Academie ziet het als haar missie om verdere professionalisering van doula’s in Nederland aan te bieden. Een Academie Doula kan passende zorg leveren op basis van individuele casuïstiek. Ze past klinische en fysiologische kennis toe in combinatie met communicatie vaardigheden zodat ze optimaal kan samenwerken met haar cliënt en de zorgverlener.

Voorsprong voor jouw cliënt; zij ervaart je meerwaarde. Dankzij je klinische en fysiologische kennis vergroot je haar kans op een positieve bevallingservaring. Je hoeft geen scenario uit de weg te gaan. Een Academie Doula kan optimaal communiceren met de medische zorgverlener en haar cliënt.

Voorsprong voor jou als doula bij zowel een thuis- als ziekenhuis baring. Ook jijzelf hebt baat bij je klinische kennis. Dit kan het verschil maken tussen teleurgesteld raken en opbranden naar juist je passie en je zelfvertrouwen behouden.

De Doula Academie wil jou helpen jouw passie vol overtuiging uit te blijven dragen.

De Doula Academie leidt op tot professioneel doula in Nederland. De hybride onderwijsvorm op HBO niveau staat garant voor een solide basis waarmee je als Academie Doula direct een bloeiende praktijk kan opbouwen. Je wordt welkom geheten, waar de bevalling van je cliënt dan ook plaats vindt!

Doula Academie lidmaatschap

Het Doula Academie lidmaatschap en de Doula Academie badge staan garant voor up to date kennis van de Academie Doula, welke opleiding of training ze ook gevolgd heeft. Haar parate kennis wordt elk jaar door de Academie Doula opgefrist en bijgehouden in het studentenportfolio. Op aanvraag kan de Doula Academie deze inzien voordat een verlenging van het lidmaatschap wordt aangegaan. Zo hebben zowel de cliënt als de zorgverlener zekerheid dat de Academie Doula werkt met de meest recente kennis of ze nou werkt als Academie Geboorte Doula, of als Academie Kraamdoula.